Algemene voorwaarden 

1. Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Westeindelijk, Westeinde 22, 1484 EA te De Rijp.
Met het aangaan van een reserveringsovereenkomst worden deze Algemene
Voorwaarden van kracht.
Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos
verstrekt aan de huurders.
Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen
van de huurders. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de huurders.
Alle risico's met betrekking tot het verblijf in Bed & Breakfast Westeindelijk zijn
voor rekening van de huurders.
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de
eigenaar dienen door de huurders onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Mocht dit niet gemeld worden en komt de eigenaar hier achter na het uitchecken dan zullen de kosten op de huurders verhaald worden.
Huurders dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
De eigenaar kan huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij
ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Westeindelijk ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de huurders het tegendeel kunnen bewijzen.
Huurders van Bed & Breakfast Westeindelijk dienen zich te houden aan het
Huishoudelijk Reglement,
welke te lezen is op de website.
Marcel Reints en Jetta de Oude zijn eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast
Westeindelijk, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.
2. Reservering en bevestiging
Bij het reserveren van een verblijf bij Bed & Breakfast Westeindelijk wordt er

€10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering worden deze kosten niet gerestitueerd. De administratiekosten mogen van het totaalbedrag worden afgehaald indien de huurkosten binnen 7 dagen na reservering, en uiterlijk 2 dagen voor de datum van inchecken betaald te zijn.
De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden
aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast Westeindelijk een
bevestiging (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en is de reservering definitief.
In de reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene
Voorwaarden.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw boeking te bevestigen, na 7 jaar zullen deze uit het systeem verwijderd worden. U zult geen direct mailing ontvangen. 

3. Betaling
De verblijfskosten voor uw reservering bij Bed & Breakfast Westeindelijk dienen minimaal 7 dagen voor verblijf te zijn overgemaakt op het rekening nummer zoals vermeld op de factuur.
In overleg kan er ook betaald worden op de dag van aankomst.
De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
De tarieven vindt u terug op onze website.
4. Annulering
Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te
komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
 
Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de eigenaar, bestaande uit uit:
* Tot een week voor aankomstdatum is de annulering €10,00.
* Bij annulering binnen een week voor aankomstdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd,
plus €10,00 aan administratiekosten (ivm art 2.1).
*Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd,
plus €10,00 aan administratiekosten (ivm art 2.1).